Information och blanketter

Här finns information och blanketter för både förmyndare, ställföreträdare, myndigheter och intresseorganisationer med flera.

Information och blanketter

Lämna in blanketten ansökan om utökning eller begränsning till tingsrätten om du anser att ett godmanskap eller förvaltarskap bör förändras (utökas, begränsas, ersättas eller upphöra).

Ansökan om utökning eller begränsning av godmanskap eller förvaltarskap (pdf)

Uppdaterad