Bli god man

Som god man eller förvaltare är din huvudsakliga uppgift att företräda din huvudman utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Lämna din intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden.

Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Polisens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.

Uppdaterad