Du som vill bli god man

En god mans eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Lämna din intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden.

Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Polisens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.

Uppdaterad