Bli god man

Som god man eller förvaltare är din huvudsakliga uppgift att företräda din huvudman utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare behöver du genomföra ett webbtest samt lämna en intresseanmälan till överförmyndarförvaltningen. Logga in som gäst när du gör testet.

Innan du kan ta uppdrag bjuds du in till en tretimmars introduktion.

Gör webbtest

Film om att vara god man och förvaltare, textad

Film om att vara god man och förvaltare, syntolkad

Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Polisens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.

Läs även

Uppdaterad