Du som är anhörig och vill bli god man

Du kan bli god man för en anhörig. Med anhörig menas föräldrar, syskon, make eller maka, sambo, barn eller barnbarn.

Överförmyndarförvaltningen prövar varje persons hjälpbehov utifrån principen ”minsta ingripande insats”. I vissa fall räcker det att du har anhörigbehörighet eller en fullmakt från banken. Du kan också bli god man tillfälligt för att hjälpa till med en särskild angelägenhet.

Att vara god man eller förvaltare ger dig fler behörigheter att hjälpa den du är anhörig åt. Samtidigt ställer det högre krav på dig. Du ska exempelvis årligen redovisa allt du gör i ditt uppdrag som god man eller förvaltare till överförmyndarförvaltningen.

Bli god man åt en anhörig

För att du ska kunna bli god man eller förvaltare till en anhörig behöver en ansökan skickas in till tingsrätten. När din anhörige skickar in ansökan om att få en god man, kan du på samma blankett förslå dig själv som god man.

Om din anhörige redan har en god man räcker det att du skickar ett mejl till överförmyndarförvaltningen och föreslår dig själv. Det kan du även göra om exempelvis socialtjänsten eller annan part anmält till förvaltningen att din anhörige behöver en god man. Så länge din anhörige har ett pågående ärende hos överförmyndarförvaltningen räcker det med att du skickar ett mejl med din anhöriges och dina personuppgifter.

E-post: overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Förutom att föreslå dig själv som god man till tingsrätten eller överförmyndarförvalningen så behöver du skicka en intresseanmälan. När du skickar in en intresseanmälan till förvaltningen påbörjas en lämplighetsprocess där din lämplighet prövas.

Så här ansöker du

Du som vill bli god man eller förvaltare åt en anhörig ska börja med att fylla i en blankett. Där svarar du bland annat på vad personen du söker åt behöver hjälp med. På blanketten skriver du också in dig själv som förslag på god man eller förvaltare.

Ansökan om god man eller förvaltare (pdf)

Tillsammans med ansökan behövs också:

  1. ett skriftligt samtycke från den du ansöker för, om hen förstår vad saken gäller
  2. ett läkarintyg för godmanskap eller förvaltarskap
  3. en social utredning som styrker behovet av god man eller förvaltare. Utredningen kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator.

Skicka in din ansökan, med bilagor, till tingsrätten. Du hittar adressen till rätt tingsrätt genom att skriva in ditt postnummer på Domstolsverkets webbplats.

Att vara anhörig och god man

Att vara anhörig och god man kan vara svårare än att vara god man åt en person du inte känner. Som anhörig och god man behöver du hålla isär rollen som anhörig och rollen som god man.

Du behöver till exempel redovisa allt du gör i rollen som god man till överförmyndarförvaltningen. Du ska också redovisa huvudmannens ekonomi och hur du sköter den. Din egen ekonomi ska hållas isär från din huvudmans ekonomi.

Rollkoll: Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer (pdf)

Rollkoll: Vad gör en god man och förvaltare? (pdf)

Vad förväntas av dig?

För att bli god man eller förvaltare får du inte finnas i polisens belastningsregister eller ha några betalningsanmärkningar. Du bör också ha en god förståelse för hur samhället fungerar.

Att vara god man eller förvaltare är ett ideellt uppdrag, inte en anställning. Du har rätt till ett årligt arvode för ditt uppdrag.

Skicka in en intresseanmälan

Överförmyndarförvaltningen gör ingen skillnad på om du är anhörig eller utomstående till den du ska bli god man eller förvaltare åt. Du behöver skicka in en intresseanmälan, göra ett webbtest, genomgå en lämplighetsprövning och delta i en introduktionsutbildning.

Intresseanmälan

Uppdaterad