Du som är anhörig och vill bli god man

På den här sidan kan du läsa om vad du ska tänka på om du är anhörig och vill bli god man eller förvaltare. Med anhörig menas föräldrar, syskon, make/maka, sambo, barn eller barnbarn.

Överförmyndarförvaltningen prövar varje persons hjälpbehov utifrån principen ”minsta ingripande insats”. I vissa fall räcker det att du har anhörigbehörighet eller en fullmakt från banken. Du kan också bli god man tillfälligt för att hjälpa till med en särskild angelägenhet.

Att vara god man eller förvaltare ger dig fler behörigheter att hjälpa den du är anhörig åt. Samtidigt ställer det högre krav på dig. Du ska exempelvis årligen redovisa allt du gör i ditt uppdrag som god man eller förvaltare till överförmyndarförvaltningen.

Hur du som anhörig blir god man

För att du ska kunna bli god man eller förvaltare till en anhörig behövs först en ansökan till tingsrätten. Du kan hjälpa din anhörige med ansökan, och föreslå dig själv som god man eller förvaltare.

När ansökan är gjord behöver du själv skicka in en intresseanmälan.

Om den du vill bli god man eller förvaltare åt redan har ett pågående ärende hos överförmyndarförvaltningen kan du mejla till oss och föreslå dig själv som god man eller förvaltare. Med pågående ärende menas att en ansökan redan är inskickad.

E-post: godman@stockholm.se

Så här ansöker du

Du som vill bli god man eller förvaltare åt en anhörig ska börja med att fylla i en blankett. Där svarar du bland annat på vad personen du söker åt behöver hjälp med. På blanketten skriver du också in dig själv som förslag på god man eller förvaltare.

Ansökan om god man eller förvaltare (pdf)

Tillsammans med ansökan behövs också:

  1. ett skriftligt samtycke från den du ansöker för, om hen förstår vad saken gäller
  2. ett läkarintyg för godmanskap eller förvaltarskap
  3. en social utredning som styrker behovet av god man eller förvaltare. Utredningen kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator.

Skicka in din ansökan, med bilagor, till tingsrätten. Du hittar adressen till rätt tingsrätt genom att skriva in ditt postnummer på Domstolsverkets webbplats.

Att vara anhörig och god man

Att vara anhörig och god man kan vara svårare än att vara god man åt en person du inte känner. Som anhörig och god man behöver du hålla isär rollen som anhörig och rollen som god man.

Du behöver till exempel redovisa allt du gör i rollen som god man till överförmyndarförvaltningen. Du ska också redovisa huvudmannens ekonomi och hur du sköter den. Din egen ekonomi ska hållas isär från din huvudmans ekonomi.

Rollkoll: Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer (pdf)

Rollkoll: Vad gör en god man och förvaltare? (pdf)

Vad förväntas av dig?

För att bli god man eller förvaltare får du inte finnas i polisens belastningsregister eller ha några betalningsanmärkningar. Du bör också ha en god förståelse för hur samhället fungerar.

Att vara god man eller förvaltare är ett ideellt uppdrag, inte en anställning. Du har rätt till ett årligt arvode för ditt uppdrag.

Skicka in en intresseanmälan

Överförmyndarförvaltningen gör ingen skillnad på om du är anhörig eller utomstående till den du ska bli god man eller förvaltare åt. Du behöver skicka in en intresseanmälan, göra ett webbtest, genomgå en lämplighetsprövning och delta i en introduktionsutbildning.

Intresseanmälan 

Uppdaterad