God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter.

Om du är intresserad av rollen som god man eller förvaltare kan du läsa mer och ansöka här.

Du som har svårigheter med att betala dina räkningar eller tillvarata dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

Här finns instruktioner för att redovisa ditt uppdrag och du kan hitta hjälpsamma resurser om det är något du undrar.

Med en god man eller förvaltare får du hjälp i kontakten med sjukvård och myndigheter, att förvalta egendom och bevaka dina rättigheter.

Aktuellt

Bra att veta

Du som är ställföreträdare ska varje år redovisa ditt uppdrag genom att lämna in en årsräkning eller redogörelse.