Du som behöver god man

Du som har svårigheter med att betala dina räkningar eller tillvarata dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

Det finns även andra alternativ som kan passa bättre, till exempel anhörigbehörighet som innebar att en nära anhörig kan företräda dig i vissa frågor.

Andra alternativ till godmanskap

Uppdaterad