Andra alternativ till godmanskap

Ett godmanskap är frivilligt och ska upphöra om huvudmannen inte längre vill ha en god man, eller om det inte längre behövs.

Fullmakt

En person som behöver hjälp med sina ekonomiska och juridiska angelägenheter, och förstår att instruera och övervaka en fullmaktshavare, kan skriva en fullmakt till någon som denne känner förtroende för. Fullmakten ska upphöra om och när personen förlorar sin förmåga att instruera och övervaka fullmaktshavaren.

Den som skriver fullmakten bestämmer själv hur mycket den andra personen ska få göra. En fullmakt kan exempelvis innebära att en person får företräda den som har skrivit fullmakten mot myndigheter, betala räkningar eller hämta ut pengar från banken.

Boendestöd

Om en person har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta sitt hem eller komma i gång med olika aktiviteter, kan denne få hjälp i form av boendestöd. Boendestödjaren stöttar personen med de vardagsaktiviteter som denne har svårt att klara på egen hand.

Det kan till exempel handla om att göra ärenden, öppna och gå igenom post, städa, göra en hushållsbudget eller veckoplanering. En boendestödjare fungerar även som ett stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård. Boendestöd kostar ingenting.

Personligt ombud

Personligt ombud är en stödinsats för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Det personliga ombudet ska hjälpa personen att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service.

Ett personligt ombud kan ge råd och stöd i kontakter med myndigheter. Tjänsten är kostnadsfri och personliga ombud har tystnadsplikt. Personer över 18 år kan få hjälp av ett personligt ombud. Det finns ingen övre åldersgräns.

Uppdaterad