Du som är god man

Som god man eller förvaltare gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

Praktisk information

Välkommen som god man eller förvaltare

I vårt introduktionsmaterial får du vägledning och stöd i ditt arbete. Materialet är framtaget för nya gode män och förvaltare, men det kan även vara till nytta för dig som har haft ditt uppdrag en längre tid. Du kan bland annat läsa om vad som är viktigt att känna till när du sköter huvudmannens ekonomi samt hur det fungerar med årsräkning och arvode.

Introduktionsmaterial för god man i Stockholms stad (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Årsräkning

Varje år ska du lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag till överförmyndarförvaltningen. Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter.

Du är skyldig att komma in med årsräkningen för föregående år före den 1 mars varje år. Anstånd kan endast ges om du har särskilda skäl, till exempel vid svårare sjukdom. Begäran om anstånd ska skickas in före den 1 mars.

Som god man eller förvaltare gör du en viktig insats för en medmänniska. För det kan du få ett visst betalt arvode. I blanketten Redogörelse för utfört uppdrag fyller du i om du vill ha betalt.

Huvudregeln är att huvudmannen ska betala ditt arvode, men du får aldrig ta ut det utan ett skriftligt beslut från oss. Det beslutet får du när din årsräkning är granskad.

Arbetsgivaravgifter och skatter

På Skatteverkets webbplats finns information om vad som gäller om det till exempel är huvudmannen som ska betala ditt arvode.

Beslut om arvode

Överförmyndarförvaltningen fattar beslut om arvode baserat på de underlag som inkommit till förvaltningen. Beslut om arvode skickas ut till ställföreträdare som ska få betalt av överförmyndarförvaltningen.

Utbetalningsmetod

Om du har ett personkonto hos Nordea sätts ditt arvode in där automatiskt. Har du en annan bank måste du fylla i Nordeas blankett. Om du inte har något bankkonto får du istället ett utbetalningskort. Det tar ett antal bankdagar för detta att börja fungera så var ute i gott om tid. Utbetalningen bokförs på bankkonto med texten ”lön”.

Blankett: Anmälan ändring av löntagaruppgift

Lönebesked

Lönebesked skickas inte automatiskt hem till dig. Du ansvarar själv för att beställa det elektroniskt. Har du ett lönekonto vid Nordea eller Swedbank får du ditt e-lönebesked direkt i din internetbank. I andra fall får du registrera dig vid Kivra och där få ditt e-lönebesked.

Utbetalning av arvode

En gång per månad förs information över till stadens lönesystem. Lönebesked skickas senast ut en dag innan utbetalning. 

Arvodesbeslut som fattas innan den 5 varje månad kommer att betalas ut runt den 15 samma månad.

Om du inte fått utbetalningen

Om du har fått beslut om arvode och du borde ha fått en utbetalning enligt ovan så kan du kontakta överförmyndarförvaltningen. Du behöver ange vilket akt det gäller, ditt personnummer och vilken utbetalning. Ange gärna datumet för Beslut om arvode.

Om du har fått beslut om arvode och fått ett lönebesked där det står att utbetalning skett kontakta Nordea för att eftersöka din utbetalning. Du behöver ange personnummer och att det gäller arvode från Stockholms stad. Tänk på att utbetalningen bokförs på eventuellt bankkonto med texten ”lön”.

Bilersättning

Ibland kan du behöva göra resor som har med ditt uppdrag att göra. Du betalar själv för resorna men kan få ersättning i efterhand. Du får inte ta ut din reseersättning från huvudmannens konto innan du har fått ett beslut av oss.

Så här ansöker du om bilersättning

Fyll i en resejournal med

  • Datum för resan
  • Hur lång tid resan tog
  • Avstånd i kilometer (om du kört bil)
  • Resväg
  • Färdsätt (exempelvis bil, buss, tåg)
  • Anledning till resan

Spara kvitton och biljetter, vi kommer kanske begära att du skickar in dem.

Du lämnar in resejournalen tillsammans med din årsräkning eller din redogörelse för utfört uppdrag.

Du har rätt till bilersättning, 18,50 kroner per mil,  vid resor som behövs för uppdraget. Du måste fylla i en körjournal där varje resa framgår. Körjournalen skickas in tillsammans med årsräkningen och/eller redogörelsen.

Beslut om ersättning

Överförmyndarförvaltningen beslutar om du får ersättning för resan. Vi beslutar samtidigt om det är din huvudman eller Stockholms stad som ska betala ersättningen.

Du får besked om ersättning när din årsräkning eller redogörelse för utfört uppdrag är granskad.

Här hittar du information om hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier. Det finns också en lista med fonder, stiftelser och stipendier som vänder sig till personer med funktionsnedsättningar och yrkesverksamma.

Överförmyndarförvaltningen får in många frågor gällande läget på börsen och hur man som ställföreträdare ska tänka kring att avvakta eller sälja fonder och aktier.

En ställföreträdare ska alltid ha huvudmannens bästa i fokus. Överförmyndarförvaltningen ger inte ekonomisk rådgivning. Du som ställföreträdare bör vid osäkerhet vända dig till bankens rådgivare för att få stöd.

När det gäller försäljning av aktier och fonder finns inget lagkrav på att överförmyndaren ska samtycka till detta. Anledningen är just att det ska kunna gå att göra snabbt utan att det krävs samtycke.

Pengarna ska alltid sättas in på ett spärrat konto direkt av banken vid en försäljning. Vill du som ställföreträdare sedan omplacera i nya aktier eller fonder gäller som vanligt att överförmyndarens samtycke krävs utom när det gäller vissa värdepappersfonder. När samtycke krävs behöver du lämna in en ansökan för detta.

Blanketter, information och checklistor för både förmyndare, ställföreträdare, myndigheter och intresseorganisationer finns samlat på en egen sida. 

Uppdaterad