Du som har god man

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.

Att ha en god man är frivilligt och bygger på samarbete. En god man behöver få ditt samtycke i allt som ska göras.

Att ha en förvaltare är en tvångsåtgärd. Förvaltaren ska göra vad som anses bäst för dig, även om du som huvudman ibland vill något annat. En förvaltare behöver inte ditt samtycke för att vidta åtgärder.

Vi på överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad bevakar att din god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag. Du som har en god man eller förvaltare kallas i vårt språkbruk för huvudman.

Du kan läsa mer på sidan ”Vad är godmanskap och förvaltarskap?”

Vad gör en god man och förvaltare?

En god man hjälper dig med de saker som du har gett samtycke till innan uppdraget startade. Det krävs ett beslut i tingsrätt. Detta kan ändras senare.

En förvaltare hjälper dig med de saker som tingsrätten har beslutat om. Även det kan ändras senare. Tingsrätten grundar sitt beslut på läkarintyg, social utredning från exempelvis en Biståndshandläggare, och överförmyndarens utredning.

Oavsett om du har en god man eller förvaltare är uppdraget som sådant uppdelat i tre olika delar. Vanligast är att alla tre delar ingår i uppdraget.

  • Förvalta egendom innebär att betala räkningar och hantera ekonomin i sin helhet.
  • Bevaka rätt innebär att ansöka om insatser och bevaka dina rättigheter i samhället
  • Sörja för person betyder lyssna på dina önskemål om boende och fritidsaktiviteter med mera, och hjälpa dig i kontakten med exempelvis sjukvård och myndigheter.

Du hittar mer information i materialet ”Rollkoll – Vad gör en god man och förvaltare”.

Rollkoll – Vad gör en god man och förvaltare (pdf)

Du kan om du vill begära att din god man eller förvaltare byts ut, eller ansöka om att uppdraget ska upphöra.

Om du inte längre behöver hjälp

Om du inte längre behöver hjälp av en god man eller förvaltare ska du ansöka till tingsrätten om att uppdraget ska upphöra genom att skicka in en ifylld blankett.

Ansökan om upphörande godmanskap (pdf)

Ansökan om upphörande av förvaltarskap (pdf)

Byte av god man och förvaltare

Om du vill byta god man eller förvaltare ansöker du om det hos oss på överförmyndarförvaltningen genom att fylla i och skicka in blanketten "Begäran om byte eller klagomål".

Begäran om byte eller klagomål (pdf)

Har du klagomål på din god man eller förvaltare?

Om du har synpunkter eller klagomål på hur din gode man eller förvaltare sköter sitt uppdrag ska du skriva ett klagomål och skicka in till oss. Det gör du genom att använda blanketten ”Begäran om byte eller klagomål”.

När vi tar emot blanketten börjar vi utreda om din god man eller förvaltare gjort något felaktigt. I sådana fall byts personen ut till en annan person.

Begäran om byte eller klagomål (pdf)

Omprövning av förvaltarskap

Förvaltarskap omprövas en gång om året. Om det i omprövningen kommer fram att du inte längre behöver en förvaltare ska förvaltarskapet för dig upphöra. Du kan själv när som helst skicka in en begäran till tingsrätten om att ditt förvaltarskap ska omprövas.

Socialnämnden är skyldig att anmäla till överförmyndarnämnden om den anser att någon inte längre bör ha en förvaltare.

Läs även

Uppdaterad