Lämna synpunkter, beröm eller förbättringsförslag

Stockholms överförmyndarförvaltning strävar efter god kvalitet gällande service och tjänster. Därför är det viktigt för oss att vi får ta del av dina synpunkter, beröm eller förbättringsförslag. Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Förbättringsförslag eller synpunkter kan exempelvis röra tillgänglighet, information på hemsidan, blanketter, bemötande eller något annat som du tycker är viktigt. Du kan naturligtvis vara anonym men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig gällande ditt meddelande.

Du är också välkommen att ringa överförmyndarförvaltningens kontaktcenter på telefonnummer 08-508 00 400.

Lämna feedback på vår verksamhet

* Obligatorisk uppgift

Jag framför synpunkter/beröm/förbättringsförslag i egenskap av*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad