Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person över 18 år som inte längre kan företräda sig själv, får du företräda hen i enklare vardagssituationer.

Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende.

Du får inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas i tur och ordning

  1. make eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon
  6. syskonbarn.

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

Uppdaterad