Att söka god man eller förvaltare

Du som har svårt att betala dina räkningar eller ta hand om dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. Om du vill ha hjälp eller tror att någon behöver hjälp kan du antingen ansöka om god man eller göra en anmälan.

Du som behöver en god man kan ansöka själv eller så kan en nära anhörig söka åt dig. Nära anhörig är du som är

 • sambo
 • make eller maka
 • förälder
 • barn
 • barnbarn
 • syskon.

Så här ansöker du

Du som behöver god man eller du som ansöker åt en anhörig fyller i en blankett. Där svarar du bland annat på vad du eller den personen du söker åt behöver hjälp med. På blanketten skriver du också om det finns förslag på god man eller förvaltare.

Ansökan om god man eller förvaltare (pdf, 476 kB, nytt fönster)

Tillsammans med ansökan behövs också:

 1. om den du söker för förstår vad saken gäller behöver hon eller han ge ett skriftligt samtycke
 2. ett läkarintyg för godmanskap eller förvaltarskap
 3. en social utredning som styrker behovet av god man eller förvaltare. Utredningen kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator.

Fyll i blanketten och skicka den och bilagor till tingsrätten. Du hittar adressen till den tingsrätten du ska skicka in till genom att skriva in ditt postnummer på Domstolsverkets webbplats.

Du som inte är nära anhörig eller har mött någon i din yrkesroll som behöver god man eller förvaltare kan göra en anmälan.

Så här anmäler du

Anmälan om god man eller förvaltare (pdf, 74 kB, nytt fönster)

Om du som anställd vid en myndighet, till exempel socialtjänsten, äldreomsorgen, psykiatrin eller sjukvården, tror att en person är i behov av en god man eller förvaltare kan du göra en anmälan. En anmälan kan också göras av dig som medmänniska som märkt att någon är i behov av hjälp. Använd blanketten Anmälan av god man eller förvaltare.

Om du har något av följande vill vi att du skickar med det i din anmälan:

 • Om den du anmäler för förstår vad saken gäller behöver hon eller han ge ett skriftligt samtycke.
 • Ett läkarintyg för godmanskap eller förvaltarskap.
 • En social utredning som styrker behovet av god man eller förvaltare. Utredningen kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator.

Skicka din anmälan till överförmyndarförvaltningen.

Överförmyndarförvaltningen
Box 41
16211 Vällingby

När du har skickat in en anmälan till överförmyndarförvaltningen utreder vi om det finns ett behov av god man eller förvaltare.

Uppdaterad