Hjälpa en huvudman att rösta

9 juni är det val till Europaparlamentet. Du som god man eller förvaltare behöver fundera på vilket stöd din huvudman kan behöva för att kunna rösta.

Alla människor som får rösta ska ha möjlighet att göra det. I Sverige finns därför flera olika möjligheter att rösta.

Rösträtt

Enligt svensk lag kan ingen som är myndig förlora sin rösträtt. Däremot kan en person förlora förmågan att rösta, till exempel om hen av olika anledningar inte själv har förmåga att bestämma.

En del personer kan behöva hjälp för att kunna utöva sin rösträtt. Hjälpen kan de behöva på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder.

Stötta huvudman som god man eller förvaltare

Du som är förvaltare eller god man kan aldrig rösta för din huvudmans räkning, däremot kan du se till så att huvudmannen får möjlighet att rösta.

Gode män och förvaltare ska alltid handla på det sätt som bäst hjälper huvudmannen. Om ditt uppdrag innebär att bevaka huvudmannens rätt ska du bevaka din huvudmans grundläggande demokratiska rättigheter. Det kan till exempel innebära att se till så att din huvudman får sitt röstkort.

I filmen För dig som hjälper en person att rösta kan du som är ställföreträdare få råd kring i hur du kan stötta din huvudman så hen kan delta i valet.

 

Olika sätt att rösta

Det finns olika sätt att rösta på. Vi beskriver dem här översiktligt.

I vallokal på valdagen

En person som vill rösta i vallokal på valdagen kan göra det. Hen behöver inte sitt röstkort men måste kunna legitimera sig i vallokalen.

Onsdagen den 22 maj startar förtidsröstningen. Om din huvudman inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan hen förtidsrösta. För att förtidsrösta måste huvudmannen ha sitt röstkort och kunna legitimera sig. Valnämnden i Stockholm skriver också ut dubblettröstkort i alla förtidsröstningslokaler.

Hjälp bakom skärmen och vid valsedelstället

I lokalen kan väljaren få hjälp av dem som arbetar som röstmottagare. Dessa har tystnadsplikt.

Ledsagarservice

Har din huvudman ledsagarservice kan du boka det hos ordinarie utförare. Dessa timmar står då valnämnden för.

Förtidsröstning i lokal med begränsat tillträde

På en del vård- och omsorgsboenden erbjuds röstning vid ett tillfälle under förtidsröstningsperioden (22 maj–9 juni). Din huvudman kan rösta där om hen bor på boendet.

I lokalen kan din huvudman få hjälp av dem som arbetar som röstmottagare. Dessa har tystnadsplikt.

Rösta med bud

Att rösta genom bud betyder att någon annan än väljaren levererar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan en person rösta med bud:

  • sjukdom
  • ålder
  • funktionsnedsättning.

Följande personer kan vara bud:

  • väljarens make eller sambo
  • väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter.

Observera att budet ska ha fyllt 18 år.

Vid budröstning ska huvudmannen själv göra i ordning sin röst genom att lägga en valsedel för varje val i ett valkuvert och stänga kuverten. Valkuvertet ska läggas i ett särskilt ytterkuvert.

Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Vittnet ska också ha fyllt 18 år.

Det går bra att beställa ett budröstningsmaterial från valnämnden, telefon 08-508 29 500. Det innehåller budkuvert och blanka valsedlar.

Rösta med ambulerande röstmottagare

En person som inte har någon som kan agera bud och är sjuk, har en funktionsnedsättning eller på grund av ålder inte själv kan ta sig till en val- eller röstningslokal kan få lämna sina röster till ambulerande röstmottagare. Väljaren, eller du som är god man, kontaktar då valnämnden 08-508 29 500.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen uppsöker väljaren, till exempel i hemmet, för att ta emot en förtidsröst. Förutsättningarna motsvarar då dem som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Det ska vara två röstmottagare på plats när rösten tas emot.

Har du frågor om valet och röstning?

Har du frågor om valet är du välkommen att kontakta valnämndens kansli i Stockholms stad.

Telefon: 08-508 29 500
E-post: information.EU2024@stockholm.se

Uppdaterad