Nyhetsbrev nummer 20, december 2023

Ett nyhetsbrev till ställföreträdare från överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad.

Det är dags att börja summera året 2023. Som vanligt har stadens ställföreträdare gjort fantastiska insatser för sina huvudmän. Men det är inte alla huvudmän som kan visa sin uppskattning. Därför framför vi på överförmyndarförvaltningen ett tack både för alla huvudmäns räkning och för egen del. Vi önskar alla ställföreträdare en god helg!

God jul och gott nytt år!

Håkan Andersson,
Förvaltningschef

Praktiskt under julhelgerna

Överförmyndarförvaltningen är bemannad alla arbetsdagar under julhelgerna. På grund av lägre bemanning kan svarstiderna bli längre än normalt. Lämna gärna in begäran om uttagstillstånd i god tid innan helgerna.

Informera gärna huvudmannen och boende med flera om du åker bort under helgerna och hur de kan nå dig om det uppstår något akut.

Inlämnandet av årsredovisningar för 2023

Både årsräknings- och redogörelseblanketter för 2023 ska lämnas in senast den 28 februari 2024. Information om hur du upprättar din redovisning och blanketter hittar du på sidan Redovisa uppdrag på stadens webbplats. Där hittar du även information och filmer om hur du fyller i redovisningsblanketterna för utomstående och anhöriga gode män, förvaltare och förordnad förmyndare.

  • att årsräkningen ska vara underskriven och korrekt ifylld och ha kommit in till förvaltningen i rätt tid. I annat fall kan du bli vitesförelagd att komma in med årsräkningen och arvodet kan också komma att reduceras.
  • att du begär in kontoutdrag och årsbesked från banken i god tid.
  • att bifogade underlag till årsräkningen ska vara i kopior (verifikat och kvitton i original ska du som ställföreträdare behålla).
  • att det är viktigt att tydligt och konkret beskriva i årsredovisningen om du vidtagit extra ordinära insatser som kan ligga till grund för höjt arvode.
  • att din årsräkning i första hand ska skickas via post till: Överförmyndarförvaltningen, Box 12216, 102 25 Stockholm. Om du av någon anledning istället skulle vilja lämna den fysiskt går det bra att lämna årsredovisningen i receptionen på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Överförmyndarförvaltningen flyttar

Från den 18 december till den 2 januari kan förvaltningen inte ta emot besök på grund av flytt.

Från den 2 januari 2024 finns överförmyndarförvaltningen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 på Kungsholmen.

Den nya postadressen är:
Överförmyndarförvaltningen
Box 12216
102 25 Stockholm

Besök hos överförmyndarförvaltningen

Förvaltningen tar vanligtvis inte emot besök annat än vid till exempel insyn i akt, utbildningar som anordnas i lokalerna eller för att lämna in årsräkningen. Det går inte att besöka förvaltningen utan att ha ett besök inbokat i förväg.

Vi vill att du i första hand kontaktar oss via e-post och i andra hand ringer för att framföra önskemål om besök. Du behöver då även beskriva syftet med besöket. 

E-post: overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Checklista för start av uppdrag

Nu finns det en checklista på webben som stöd vid start av ett uppdrag.

Uppdaterad