Nyhetsbrev nummer 21, januari 2024

Ett nyhetsbrev till ställföreträdare från överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad.

Hej!

Överförmyndarförvaltningen har nu flyttat från Vällingby till Kungsholmen. Vår adress är Fleminggatan 4. Besök måste bokas i förväg. Det kan till exempel vara när huvudmannen eller någon anhörig vill ha insyn i akt. Fysiska utbildningar kommer i fortsättningen att hållas i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Förhoppningen är att vi ska kunna erbjuda ställföreträdare mer information och fler utbildningar än tidigare då vi nu fått tillgång till fler möteslokaler. Förvaltningen hänvisar som tidigare i första hand till information och utbildningar på webben.

Det går också bra att kontakta oss via telefon och e-post.

Telefon: 08-508 29 700
E-post: godman@stockholm.se

God fortsättning på det nya året!

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Ställföreträdare kan beställa underlag från Försäkringskassan

Om du har en huvudman som tar emot ersättning från Försäkringskassan kan du beställa underlag till din årsredovisning. Beställ underlag via Mina sidor på Försäkringskassan webbplats. Välj att logga in som ställföreträdare, med ditt eget personnummer och BankID. 

Ställföreträdare kan ansöka digitalt om merkostnadsersättning

Merkostnadsersättning är till för personer som har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Du som ställföreträdare kan ansöka om merkostnadsersättning för din huvudman, via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats. Vid inloggning anges ställföreträdare i drop down-menyn. Du kommer även att kunna ladda upp medicinska underlag i samband med att ansökan görs digital, samt ladda upp arvodesbeslut om den kostnaden ska ingå i ansökan om ersättning. Mer information om merkostnadsersättning finns att läsa på Försäkringskassans webbplats. 

Information om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Uppskattningar visar att många pensionärer riskerar att gå miste om ersättningen för att de inte ansöker. Därför följer här information från Pensionsmyndigheten.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Tre steg för att ansöka

  1. Ta fram alla uppgifter som behövs. Du behöver lämna uppgifter om din bostadskostnad, inkomster och tillgångar.
  2. Gör en beräkning innan du ansöker. På Pensionsmyndighetens webbplats kan du testa att göra en beräkning. Ingenting registreras och du kan enkelt testa flera gånger. Du får svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.
  3. Gör ansökan. Enklast ansöker du på Pensionsmyndighetens webbplats med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper dig att fylla i rätt uppgifter.

Du kan även ansöka via en blankett som du laddar ner från Pensionsmyndighetens webbplats, hämtar på ett servicekontor eller beställer från Pensionsmyndighetens kundservice. 

Behöver du hjälp att göra en beräkning eller fylla i en ansökan kan du besöka ett servicekontor eller ringa till Pensionsmyndighetens kundservice.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg för dig som är pensionär, anhörig eller god man. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Digitala kurser

Nationella nätverket för finansiell folkbildning är ett nätverk med över 100 olika myndigheter, organisationer och företag som samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. På deras webbplats hittar du ett antal digitala kurser bland annat om "Tryggare ekonomi på äldre dar – fortsättningskurs". 

Mer information finns på Nationella nätverket för finansiell folkbildnings webbplats.

Kronofogden har en kostnadsfri webbutbildning om skulder. Utbildningen riktar sig till dig som möter personer som riskerar att få eller redan har ekonomiska problem. Det kan vara personal som arbetar i kommunen, men också gode män och förvaltare enligt kronofogden.

Utbildningen ger mer kunskap om:

  • överskuldsättning
  • hur livshändelser kan påverka ekonomin
  • Kronofogdens roll
  • vilka som har skulder hos Kronofogden
  • skuldens väg
  • skuldsanering
  • vräkning.

Den komprimerade webbutbildningen Dela din kunskap tar cirka 35 minuter att genomföra. Du behöver ingen inloggning och du kan göra den när det passar dig.

Känner du någon som vill bli god man?

Det finns alltid ett behov av fler gode män och förvaltare. Det handlar inte bara om fler till antalet, utan också om ställföreträdare med olika kunskaper och erfarenheter. Huvudmännens behov kan se mycket olika ut. Precis vem som helst kan ha behov av en ställföreträdare; från de rikaste till de fattigaste, från samtliga stadsdelar i staden, människor med väldigt olika funktionsvariationer, människor från alla delar av världen och så vidare. Det gör att kraven som ställs på ställföreträdarna är väldigt olika. Ofta räcker det att kunna sköta en vanlig hushållsekonomi och kunskap om var hjälp finns att få, ibland krävs juridiska kunskaper, ibland erfarenhet av att hantera en större ekonomi, ibland kunskap om demens och psykisk sjukdom och så vidare. Känner du någon som du tror skulle passa som god man eller förvaltare?

På sidan Bli god man eller förvaltare för vuxen finns både mer information och en film om vad uppdraget innebär.

Den som är intresserad av att bli god man eller förvaltare kan skicka in en intresseanmälan. Nästa steg är att göra ett webbtest. Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Polisens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar. Innan man får ta uppdrag behöver man
genomföra en obligatorisk introduktionsutbildning.

Stockholms stads webbplats för ställföreträdare

Du vet väl att du kan hitta mycket information som rör ditt uppdrag på stadens webbplats?

E-post: overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad