Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

När ett ensamkommande barn får permanent uppehållstillstånd ska en särskilt förordnade vårdnadshavare utses. Det kan till exempel vara du som tidigare varit barnets gode man.

Lämna in en tillgångsförteckning

Om du övergår från att vara god man till att bli särskilt förordnad vårdnadshavare ska du lämna in en tillgångsförteckning. Det måste du göra inom två månader efter att du har fått uppdraget. I förteckningen tar du upp barnets samtliga kända tillgångar. Här skriver du också upp om barnet har några inkomster och en plan för barnets försörjning.

Förteckning över tillgångar och skulder (SFV) (pdf)

Redovisa uppdraget

Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare ska redovisa ditt uppdrag en gång per år. Det gör du i en redogörelse som du skickar in till oss på överförmyndarförvaltningen så att vi har den senast den 28 februari varje år. Detta ska du göra även om du inte begär arvode. Det är viktigt att du använder rätt blankett. 

Redogörelseblankett, särskilt förordnad vårdnadshavare (pdf)

Exempel: Om du börjar ditt uppdrag i mitten av april ska du redovisa för perioden från att du fått ditt uppdrag till den 31 december. Redogörelsen lämnar du till överförmyndarförvaltningen senast den 28 februari året därpå. Därefter redovisar du per kalenderår.

Arvode och kostnadsersättningar

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är i princip ideellt. Du får dock ett arvode på 2 000 kronor per månad. Du kan även få kostnadsersättning för vissa utgifter som du inte behöver styrka, som exempelvis kopieringskostnader och parkeringsavgifter.

Kostnadsersättningen uppgår till 2 % per månad. Arvode och kostnadsersättning betalas ut en gång om året efter att din redogörelse har granskats.

Arvodesbeslut som fattas innan den 5 varje månad kommer att betalas ut runt den 15 samma månad.

Observera att arvodet kan sänkas om du lämnar in din redovisning för sent. Tabellen nedan visar hur många procent arvodet sänks av en för sent inkommen redovisning, samt vilka andra orsaker som kan leda till en sänkning av arvodet.

Sänkt arvode
Skäl för sänkning av arvode Sänkning
Redovisningen kommer in 1 dag–2 månader för sent 5 %
Redovisningen kommer in 3–6 månader för sent 33,3 %
Redovisningen kommer in 7–12 månader för sent 67,7 %
Redovisningen kommer in mer än 12 månader för sent 75 %
Redovisningen innehåller så många fel att tillsynen försvåras 50 %
Uppdraget är utfört på ett sådant sätt att nämnden entledigar ställföreträdaren och nämnden beslutar om ärendet 75 %

 

Uppdaterad