God man för ensamkommande barn med uppehållstillstånd

När barnet har fått uppehållstillstånd förändras ditt uppdrag som god man. Till exempel behöver barnet inte stöd för kontakter med Migrationsverket.

Redovisa uppdraget

Du som är god man till ett barn som har fått uppehållstillstånd måste en gång per år lämna in en redogörelse till överförmyndarförvaltningen. Du börjar redovisa en månad efter att barnet fått uppehållstillstånd fram till den 31 december. Om barnet exempelvis får uppehållstillstånd den 14 april så redovisar du från den 14 maj till och med den 31 december.

Redogörelsen lämnar du in senast den sista februari. Det är viktigt att du använder rätt blankett. 

Redogörelseblankett, ensamkommande barn med uppehållstillstånd (pdf)

Om uppdraget upphör under året redovisar du till och med det datum uppdraget upphör. Det gäller till exempel om barnet har blivit myndigt eller om du av annan anledning avslutar ditt uppdrag.

Arvode och kostnadsersättningar

Arvodet är 2 000 kronor per månad. Du kan även få kostnadsersättning för vissa utgifter som du inte behöver styrka, exempelvis för frimärken, kopieringskostnader och parkeringsavgifter. Kostnadsersättningen uppgår till 2 procent per månad.

Arvode och kostnadsersättning utbetalas en gång om året efter att din redogörelse har granskats.

Arvodesbeslut som fattas innan den 5 varje månad kommer att betalas ut runt den 15 samma månad.

Observera att arvodet kan sänkas om du lämnar in din redovisning för sent. Tabellen nedan visar hur många procent arvodet sänks av en för sent inkommen redovisning, samt vilka andra orsaker som kan leda till en sänkning av arvodet.

Sänkt arvode
Skäl för sänkning av arvode Sänkning
Redovisningen kommer in 1 dag–2 månader för sent 5 %
Redovisningen kommer in 3–6 månader för sent 33,3 %
Redovisningen kommer in 7–12 månader för sent 67,7 %
Redovisningen kommer in mer än 12 månader för sent 75 %
Redovisningen innehåller så många fel att tillsynen försvåras 50 %
Uppdraget är utfört på ett sådant sätt att nämnden entledigar ställföreträdaren och nämnden beslutar om ärendet 75 %

Uppdaterad