Nyhetsbrev för ställföreträdare oktober 2022

Detta nyhetsbrev riktar sig till ställföreträdare som har uppdrag i Stockholms stad.

Under hösten har vi haft en föreläsning som rör bemötande av huvudmän med ett intellektuellt funktionshinder och en föreläsning och diskussion som rör bemötande av huvudmän med demens. Nu går vi vidare med två utbildningar som rör bankärenden och två utbildningar som rör redovisning. Till våren kommer det fler utbildningar bland annat för dig som är anhörig till huvudmannen. Som ställföreträdare blir man aldrig färdigt fullärd. Det finns alltid något nytt att lära sig. Det är också det som många ställföreträdare uppger som intressant och spännande med uppdraget!

Håkan Andersson, förvaltningschef

Ny politisk majoritet

Valet gjorde att Stockholms stad fick en ny politisk majoritet som nu består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Överförmyndarnämnden hör till de nämnder som borgarrådet Alexander Ojanne (S) ansvarar för. Överförmyndarnämnden skiftar majoritet vid årsskiftet 2022/2023.

Har du frågor som rör bankärenden?

Välkommen till föreläsning med Richard Edlepil som är jurist inom ställföreträdarfrågor på Svenska Bankföreningen. Föreläsningen riktar sig till dig som är ställföreträdare för vuxna personer. Richard berättar om aktuella nyheter för ställföreträdare och för en dialog med deltagarna på träffen. Det  finns möjlighet att ställa frågor direkt till Richard under själva föreläsningen. Vi ordnar ett fysiskt möte och ett digitalt möte.

Onsdagen den 9 november klockan 18.00 i Vällingby centrum

Onsdagen den 23 november klockan 17.00. Digitalt möte

Inlämning av årsräkningar

Årsräkningar för 2022 ska lämnas in senast den 28 februari 2023. Har du frågor om hur man gör kan vi rekommendera förvaltningens utbildningar i redovisning under november och den instruktionsfilm som finns på förvaltningens hemsida.

Utbildningar i redovisning

Är du osäker på hur du ska redovisa din årsräkning och redogörelse i början av nästa år? Ta då chansen och få en muntlig genomgång på någon av våra webbutbildningar. Vi har en chatt där du kan ställa frågor och få ett svar direkt. Nytt för i år är att vi har en webbutbildning för dig som är anhörig och god man.

Måndag den 21 november klockan 18.00–20.30

Webbutbildning i redovisning av årsräkning och redogörelse för ställföreträdare i Stockholm stad

Tisdag den 22 november klockan 18.00–20.30

Webbutbildning i redovisning av årsräkning och redogörelse för anhöriga som är god man eller förvaltare i Stockholm stad

Sveriges domstolar

Du finner information som rör gode män, förvaltare och framtidsfullmakter med mera på Sveriges domstolars webbsida.

God man, förvaltare eller framtidsfullmakt

Migrationsverket

Du finner information som rör ensamkommande barn på migrationsverkets webbsida.

Vi söker fler ställföreträdare

Vi behöver få in nya ställföreträdare. Så känner du någon som du tror skulle passa för uppdraget kan du hänvisa till länken nedan. Första steget är att man får göra ett webbtest. Efter godkänt webbtest kan man lämna in en intresseanmälan. Först då inleds vår rekryteringsprocess med en bakgrundkontroll och till sist en inbjudan till en utbildning.

Stockholms läns god mans- och förvaltarförening

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Deras uppgift är att informera och utbilda medlemmar samt bevaka ställföreträdares rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, information och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på ditt uppdrag som godman/förvaltare. GMF erbjuder även en särskild försäkring för ställföreträdare. Mer information hittar du på webbsidan.

Stockholms stads webbsida för ställföreträdare

Du vet väl att du kan hitta mycket information som rör ditt uppdrag på stadens webbsida? Vi håller nu på att uppdatera sidan för att det ska bli lättare att hitta och för att det ska finnas mer information där. Det gäller till exempel för ställföreträdare som är anhöriga till sin huvudman.

Har du frågor

Kontakta Kontaktcenter:

Måndag–torsdag 08.00–16.30 (maj–augusti 08.00–16.00)

Fredag 08.00–16.00 (maj–augusti 08.00–15.00)

Telefon: 08-508 29 700
E-post: godman@stockholm.se

Uppdaterad