Nyhetsbrev för ställföreträdare december 2022

Detta nyhetsbrev riktar sig till ställföreträdare som har uppdrag i Stockholms stad.

Det är dags att börja summera år 2022. Ni ställföreträdare har gjort fantastiska insatser för era huvudmän. Alla huvudmän har dessvärre inte förmågan att visa sin uppskattning. Så ett stort tack både från oss på förvaltningen och från alla huvudmän.

Vi önskar er ställföreträdare en god helg!

God jul och gott nytt år!

Håkan Andersson, Förvaltningschef

Inlämning av årsräkningar och redogörelser

Både årsräkningar och redogörelseblanketter för 2022 ska lämnas in senast den 28 februari 2023. Har du frågor om hur man gör kan vi rekommendera förvaltningens webbsändningar i redovisning (se nästa rubrik; Webbsändningar om årsräkning och redogörelse). Det finns också en instruktionsfilm på förvaltningens hemsida.

Vi rekommenderar att du som ställföreträdare redan nu börjar förbereda aktuella underlag som ska skickas in tillsammans med årsredovisningen. När du skickar med rätt underlag kan vi undvika onödiga kompletteringar senare. Kompletteringar är resurskrävande både för dig som ställföreträdaren och för oss på förvaltningen. Om du under året vidtagit extraordinära insatser som kan leda till ett högre arvode, då behöver du vara noga med att tydligt beskriva vad du har gjort.

Webbsändningar om årsräkning och redogörelse

Under november månad gjordes två stycken webbsändningar. Den ena är för utomstående gode män, förvaltare och förordnad förmyndare. Den andra är för anhöriga som är god man, förvaltare och förmyndare. Klicka på knapparna nedanför för att komma åt och se webbsändningarna. De är tillgängliga fram till maj månad 2023.

Webbsändning hur du som utomstående gode män, förvaltare och förordnad förmyndare upprättar din huvudmans eller omyndiges årsräkning och redogörelse.

Webbsändning hur du som god man, förvaltare och förmyndare som anhörig upprättar din huvudmans eller omyndiges årsräkning och redogörelse. Klicka här

Gå en kurs

Under våren har du chansen att gå på kurs hos stadens studieförbund. Kurserna leds helt eller delvis av en erfaren god man och innehållet varvas med ledarledd utbildning, diskussion och erfarenhetsutbyte. Kurserna är även utmärka tillfällen att lära känna andra med samma engagemang. Det är alltså studieförbunden som ordnar dessa kurser, inte överförmyndarförvaltningen. Du betalar själv för ditt deltagande.

Läs mer och anmäl dig hos studieförbunden:

ABF Stockholm
Grundkurs för gode män: med fokus på att stödja huvudmän med svår ekonomi och skulder.

Folkuniversitetet
Fördjupningskurs med fokus på ekonomi (förvalta egendom) och juridik (bevaka rätt)

E-post: ofnrekrytering@stockholm.se

E-post: overformyndarforvaltningen@stockholm.se

E-post: ofnrekrytering@stockholm.se

Telefon: 08-508 29 700
E-post: godman@stockholm.se

Uppdaterad