Nyhetsbrev för ställföreträdare, augusti 2022

Detta nyhetsbrev riktar sig till ställföreträdare som har uppdrag i Stockholms stad.

Hoppas att du haft en bra sommar!

Du vet väl att du är en av väldigt många? Enligt Länsstyrelsens officiella statistik finns det ca 102 000 ställföreträdare i landet. Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän är 77 786 275 698 kr. Slutligen arbetar det 795 personer på landets överförmyndarförvaltningar.

Du och alla andra ställföreträdare gör en fantastisk samhällsinsats. Vårt samhälle skulle inte fungera om inte utsatta människor fick hjälp att bevaka sina rättigheter, någon som förvaltar deras egendom och sörjer för person.

Håkan Andersson, förvaltningschef

Bevaka din huvudmans rätt att rösta

Enligt svensk lag kan ingen som är myndig förlora sin rösträtt. Däremot kan en person förlora förmågan att rösta, till exempel om hen av olika anledningar inte själv har förmåga att bestämma.

En del personer kan behöva hjälp för att kunna utöva sin rösträtt. Hjälpen kan de behöva på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder.

Det finns en broschyr på webben där du som god man eller förvaltare får veta vad du ska tänka på om din huvudman behöver hjälp vid rösttillfället. Samma broschyr skickas även ut i pappersform.

Att rösta (pdf)

Digital fortbildning i privatekonomi

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ordnar den 14 september en digital kurs i privatekonomi som kan vara av intresse för dig som ställföreträdare. Det är en kostnadsfri kurs för dig som möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier.

Fortbildningen ”Trygga din ekonomiska framtid” är anpassad för dig som är god man, kontaktperson, stödperson, förvaltare, medförmyndare.

Ändrade regler gällande bostadstillägg

Från och med augusti höjdes bostadstillägget för de pensionärer som redan är beviljade detta tillägg. De ändrade reglerna innebär dock att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen.

I Pensionsmyndighetens broschyr "Har du rätt till bostadstillägg?" finns den viktigaste informationen över vad man behöver tänka på inför en ansökan om bostadstillägg.

Det är viktigt att en beräkning görs före ansökan, för att få veta om det är möjligt att få bostadstillägg utifrån bostadskostnad, familjesituation och totala ekonomin. Den preliminära beräkningen kan göras direkt på Pensionsmyndighetens webbplats.

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet svarar Pensionsmyndigheten på de vanligaste frågorna och det finns möjlighet att ställa egna frågor via en chatt.

Överförmyndarförvaltningen ska årligen ompröva alla förvaltarskap. Det är för att ingen ska ha förvaltarskap om det inte är absolut nödvändigt. Vi påminner därför om att skicka in underlag om du inte gjort det tidigare. Omprövningsblanketten ska vara inlämnad senast 31 augusti 2022.

Omprövning av förvaltarskap (pdf)

Vi söker fler ställföreträdare

Vi behöver få in nya ställföreträdare. Vi kommer därför att genomföra en rekryteringskampanj efter valet, den här gången främst i sociala medier. Så känner du någon som du tror skulle passa för uppdraget kan du hänvisa till länken nedan! Första steget är att man får göra ett webbtest. Efter godkänt webbtest kan man lämna in en intresseanmälan. Först då inleds vår rekryteringsprocess med en bakgrundkontroll och till sist en inbjudan till en utbildning.

Överförmyndarförvaltningen inför nytt datasystem

Förvaltningen förbereder sig just nu för att utveckla och förbättra sitt arbete genom att byta datasystem. Datasystemet vi använder nu är till åren och ett nytt modernare system ska införas under hösten 2022. Målet är att kunna hantera ärenden snabbt och effektivt och därigenom förbättra vår service. Byte av datasystem berör i första hand förvaltningens anställda samt kontaktcenter och inte dig som ställföreträdare.

Handläggningstiderna kommer öka under en period. Trots att handläggarna kommer få utbildningar och tränas i det nya systemet innan vi börjar använda det, kommer det ändå ta sin tid för alla att lära sig hitta lika bra i det nya systemet som i det gamla.

Vi hoppas på ditt överseende i samband med detta och att du är beredd att vänta lite extra för att få svar på dina frågor eller få ditt ärende handlagt. Vi kommer göra allt för att det ska påverka dig och din huvudman så lite som möjligt.

Ett arbete pågår också med att utveckla digitala e-tjänster där du som ställföreträdare ska kunna lämna in din årsräkning, sluträkning eller begäran om uttag från spärrat konto digitalt, men detta ligger en bit in i framtiden.

Stockholms läns godmans- och förvaltarförening

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Deras uppgift är att informera och utbilda medlemmar samt bevaka ställföreträdares rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på ditt uppdrag som god man/förvaltare. GMF erbjuder även en särskild försäkring för ställföreträdare.

Stadens studieförbund erbjuder i samverkan med överförmyndarförvaltningen olika kurser för ställföreträdare, med start hösten 2022. Alla kurser leds helt eller delvis av en erfaren god man och varvas med ledarledd utbildning, diskussion och utbyte av egna erfarenhet.

Dessutom är kurserna utmärkta tillfällen att lära känna andra ställföreträdare.

Kurser och anmälan

Du anmäler dig på respektive studieförbunds webbplats.

ABF Stockholm

Folkuniversitetet

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta en förvaltarenhet på arbetsmarknadsförvaltningen. Där kommer kommunalt anställda ställföreträdare arbeta heltid. De kommer ta uppdrag där det är olämpligt med en ideellt arbetande ställföreträdare. Det kan till exempel gälla uppdrag som är extremt krävande eller uppdrag där det är stora problem med hot och våld.

Förvaltarenheten kommer att rekrytera personal i höst. Dessa tjänster kommer att annonseras ut bland annat på stadens och Arbetsförmedlingens hemsidor. Är du intresserad, håll utkik efter annonsen!

Uppdaterad