Nyhetsbrev 8, maj 2021

Sommaren närmar sig, allt fler blir vaccinerade och snart börjar restriktionerna med anledning av pandemin att lättas upp. Det har varit en prövning för oss alla men nog ser vi ljuset i tunneln nu?

På överförmyndarförvaltningen tänker vi på alla huvudmän som fått se sina liv begränsas under lång tid och alla ställföreträdare som kämpat för att göra allt för sin huvudmans bästa. Vi får höra många rörande berättelser och gripande livsöden.

Tack för allt det arbete som du lägger ned på ditt uppdrag som ställföreträdare. Hoppas att du får möjlighet att vila upp dig i sommar.

Med vänlig hälsning
Håkan Andersson, förvaltningschef

Utbildningstips

Kronofogdens webbutbildning ”Dela din kunskap” är för dig som jobbar med att hjälpa, och som möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem.

Utbildningen gör det lättare att prata om pengar – och du får lära dig om skuldens väg, vart den leder och hur du kan motivera till förändring. Du får också verktyg som du kan använda i ditt uppdrag.

Utbildningen är digital och du kan gå den när du vill, göra hela på en gång eller dela upp den. Hela utbildningen tar cirka 4 timmar.

Instruktionsfilm för ställföreträdare

Nu finns det en ny instruktionsfilm som riktar sig till ställföreträdare. Den handlar om hur det är att vara god man och förvaltare. En del huvudmän kan också ha nytta av att se filmen liksom anhöriga och personal på huvudmannens boende.

Film om att vara god man och förvaltare, textad

Film om att vara god man och förvaltare, syntolkad

Serviceenkät till huvudmän

Överförmyndarförvaltningen har för första gången skickat ut en serviceenkät till en del huvudmän. Syftet är att, om möjligt, få höra huvudmannens uppfattning om hur ställföreträdarskapet fungerar.

Överförmyndarförvaltningen använder informationen till att förbättra verksamheten och säkerställa att huvudmannen får bästa möjliga stöd. Enkäten är anonym och ska i första hand fyllas i av huvudmannen själv, i andra hand med hjälp av anhörig eller någon annan som kan hjälpa till.

Serviceenkät till ställföreträdare

Efter sommaren skickar överförmyndarförvaltningen ut en serviceenkät till ställföreträdare. Syftet är att få höra ställföreträdarnas uppfattning om hur ställföreträdarskapet fungerar.

Digitalisering

Inom överförmyndarförvaltningen bedrivs ett intensivt arbete för att digitalisera verksamheten och underlätta arbetet för både ställföreträdare och anställda på förvaltningen. Arbetet går tyvärr inte så fort som vi önskat och vi möter hinder på vägen men arbete pågår.

Vi söker fler ställföreträdare

Vi behöver få in nya ställföreträdare. Så känner du någon som du tror skulle passa för uppdraget kan du hänvisa till länken nedan. Första steget är att man får göra ett webbtest.

Efter godkänt webbtest kan man lämna in en intresseanmälan. Först då inleds vår rekryteringsprocessen med en bakgrundkontroll och till sist en ställföreträdare.

Vi skickar en lista med lediga uppdrag varje fredag. Mejla till ofnrekrytering@stockholm.se så lägger vi in dig på sändlistan.

Du som haft några uppdrag sedan tidigare och har erfarenhet av krävande uppdrag får gärna kontakta oss då vi behöver ställföreträdare som kan ta uppdrag av svårare karaktär.

Granskning av årsredovisningar

Överförmyndarförvaltningen arbetar nu med att granska de årsredovisningar som skickats in för räkenskapsåret 2020. Omkring 40 procent av dessa är nu färdiggranskade och arvode är utbetalda.

Förvaltarskapsomprövningar

En ställföreträdare ska skicka in en blankett för förvaltarskapsomprövning varje år. Den ligger till grund för den förvaltarskapsomprövning som överförmyndarförvaltningen enligt lag måste göra en gång per år.

Läkarintyg för huvudman med förvaltare behöver förnyas om det är äldre än fem år. Behöver huvudmannen nytt läkarintyg kan det vara bra att ordna detta under sommaren inför höstens omprövning.

Vitesföreläggande

Gode män och förvaltare som inte skickar in förteckningar, årsredovisningar och slutredovisningar kan vitesföreläggas att betala 6 000 kronor och bytas ut.

Vaccinering

Nu finns det vaccin mot covid-19. Vaccineringen är påbörjad. Följ myndigheternas rekommendationer. Bevaka din huvudmans och din egen rätt att bli vaccinerad.

Ställföreträdare får inte fatta vårdbeslut. Det betyder till exempel att det inte är du som ställföreträdare som beslutar om din huvudman ska vaccineras eller inte. Det är huvudmannen själv och vården som fattar beslut om vaccinering.

Överförmyndarförvaltningen får inte besluta att en huvudman ska vaccineras och inte heller att hen ska prioriteras i vaccinationskön. Förvaltningen kan inte heller besluta att ställföreträdare ska få företräde i vaccinationskön. Överförmyndarförvaltningen fattar inga beslut som rör vaccinering.

Pandemin

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen.

Vi behöver fortsätta stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även nu när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt. Vi får hålla ut tills fler har fått möjlighet att vaccinera sig.

Stockholms läns god mans- och förvaltarförening

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Deras uppgift är att informera och utbilda medlemmar samt bevaka ställföreträdares rättigheter.

Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på ditt uppdrag som godman/förvaltare. Mer information finns på föreningens webbplats.

Vi behöver din e-postadress

Får du det här nyhetsbrevet per post så betyder det att vi inte har din e-postadress.

Vi kommunicerar gärna med dig som ställföreträdare via mejl varför du gärna får meddela oss din e-postadress. Det gör du genom att mejla till oss. Skulle det vara så att du har bytt e-postadress så är det viktigt att du meddelar oss även detta så att vi kan uppdatera den information som vi har om dig.

Mejla till: kc.overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Bortrest

Om du ska resa bort är det bra att meddela huvudmannen och huvudmannens boende, med flera. Tänk på om huvudmannen behöver fickpengar under tiden du är bortrest.

Sommaren

Överförmyndarförvaltningen har inte sommarstängt. Förvaltningen är öppen alla arbetsdagar hela sommaren. Du når oss via vår vanliga mejladress och vårt vanliga telefonnummer nedan. Bemanningen är dock lägre under sommaren.

Har du frågor?

Kontakta Kontaktcenter:

  • Måndag–torsdag: 08.00–16.30 (maj–augusti 08.00–16.00)
  • Fredag: 08.00–16.00 (maj–augusti 08.00–15.00)

Telefon: 08-508 29 700
E-post: kc.overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad