Nyhetsbrev 7, februari 2021

Detta nyhetsbrev riktar sig till ställföreträdare som har uppdrag i Stockholms stad.

Överförmyndarförvaltningen gläds åt att vaccineringen av våra äldre och sjuka huvudmän mot covid-19 nu kommit igång. Förhoppningen är att en snabb vaccinering ska rädda liv och hindra lidande. Sedan står personer som är äldre eller tillhör en riskgrupp på tur.

Slutligen ska vi alla få vårt vaccin så att restriktionerna förhoppningsvis kan tas bort och vi kan umgås och resa som vi vill.

När restriktionerna tagits bort kan vi planera in utbildningar och möten som bygger på fysisk närvaro. Det ser vi fram emot. Vi saknar att få träffa ställföreträdare, handläggare inom socialtjänst och äldreomsorg, organisationer för personer med funktionshinder liksom pensionärsorganisationer.

En del möten har blivit digitala och kommer säkert att så förbli därför att det fungerar lika bra. Andra återgår till fysiska träffar därför att det fungerar bättre.

Nu prövas vår uthållighet. Det är viktigt att du som ställföreträdare fortsätter att ta hand om din huvudman och tar hand om dig själv. Pandemin är inte över än men snart – förhoppningsvis!

Med vänlig hälsning
Håkan Andersson, förvaltningschef

Bostadstillägg

Pensionsmyndigheten uppskattar att omkring 100 000 pensionärer i landet går miste om pengar de skulle kunna ha rätt till. Pensionsmyndigheten arbetar samtidigt för att rätt personer ansöker om bostadstillägg. Faktum är att 4 av 10 som söker, inte har rätt till ersättningen. En preliminär beräkning visar om man bör ansöka.

Du hittar broschyren ”Har du rätt till bostadstillägg?” på Pensionsmyndighetens webbplats.

Du hittar även ansökningsblankett på Pensionsmyndighetens webbplats. 

Vissa har för hög inkomst – varken preliminär beräkning eller ansökan är aktuellt:

  • När ni som ställföreträdare hjälper pensionärer kan ni även ta stöd av tumregler för inkomstgränser. Dessa ska användas för att kunna svara på om det är någon vits att pensionären gör en preliminär beräkning.
  • Uppdaterade inkomstgränser i tabellen gäller pensionärens totala inkomst. Observera att beloppen nu gäller före skatt.
  • 9 av 10 som får bostadstillägg är ensamstående. Endast de som har mycket låga inkomster kan få bostadstillägg som gifta eller sambo.
  • När inkomsterna understiger beloppen nedan behövs ändå alltid en beräkning före ansökan. Det är hela ekonomin, familjesituationen och bostadskostnaden som avgör.
Inkomstgränser för bostadstillägg
Bostadskostnad per månad Tumregel inkomst per månad
3 000 kronor 15 100 kronor före skatt
4 000 kronor 16 700 kronor före skatt
5 000 kronor 16 700 kronor före skatt
6 000 kronor 19 500 kronor före skatt
7 000 kronor 20 700 kronor före skatt

Exempel: vid en bostadskostnad upp till 3 000 kronor bör du göra en preliminär beräkning om månadsinkomsten är max 15 100 kronor före skatt. Om inkomsten är högre kan man inte få något bostadstillägg.

Kontakta Pensionsmyndighetens kundservice, om du har frågor.
Telefon: 0771-776 776

Årsräkning 2020

Nu ligger det en film här på webben om hur du fyller i en årsredovisning. Titta gärna på den på webbsidan Redovisa uppdrag, där fler blanketter och ytterligare information finns.

Årsräkningen och redogörelsen ska vara inlämnade senast den 28 februari 2021. Du skickar den till:

Stockholms överförmyndarförvaltning
Box 41
162 11 Vällingby

Överförmyndarförvaltningens och Svenska Bostäders gemensamma reception har mycket begränsade öppettider på grund av pandemin. För närvarande är receptionen öppen klockan 08.00–10.00. Vi rekommenderar er därför att skicka in årsredovisningen per post.

Gör en kopia av din årsräkning innan du skickat originalet. Du behöver en kopia att utgå ifrån vid nästa redovisning och att ha en kopia kan även vara bra för det fall din årsräkning kommer bort i posten då du lättare kan skicka en ny.

Vaccinering

Nu finns det vaccin mot covid-19. Vaccineringen är påbörjad. Följ myndigheternas rekommendationer. Bevaka din huvudmans och din egen rätt att bli vaccinerad. För ytterligare information, läs på Region Stockholms webbplats och Folkhälsomyndighetens webbplats.

Ställföreträdare får inte fatta vårdbeslut. Det betyder till exempel att det inte är du som ställföreträdare som beslutar om din huvudman ska vaccineras eller inte. Det är huvudmannen själv och vården som fattar beslut om vaccinering.

Överförmyndarförvaltningen kan inte besluta att en huvudman ska vaccineras och inte heller att hen ska prioriteras i vaccinationskön. Förvaltningen kan inte heller besluta att ställföreträdare ska få företräde i vaccinationskön. Överförmyndarförvaltningen fattar inga beslut som rör vaccinering.

Pandemin

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss på överförmyndarförvaltningen.

Uppdaterad