Nyhetsbrev 17 till ställföreträdare maj 2023

Detta nyhetsbrev riktar sig till ställföreträdare som har uppdrag i Stockholms stad.

Sveriges ekonomiska situation har snabbt förändras. Inflationen är hög och kostnader för energi ökar med mera. En del huvudmän lever under goda ekonomiska villkor medan andra som redan tidigare har svårt att få ekonomin att gå ihop nu får det ännu tuffare. Här fyller ställföreträdaren en viktig roll med att hjälpa huvudmannen att klara sin ekonomi. Som ställföreträdare kan du ta hjälp av kommunens budget och skuldrådgivare och konsumentverkets redskap budgetkalkylen.

Håkan Andersson, förvaltningschef

Nytt ärendehanteringssystem

I maj avvecklar överförmyndarförvaltningen ett diariesystem och inför ett ärendehanteringssystem. Det innebär att vi från 10 maj under några veckor framåt kommer att ha svårare att svara på vissa frågor och att handläggningen kan ta längre tid än vanligt. Vi gör dock vårt yttersta för att ställföreträdarna ska drabbas så lite som möjligt. Målet är att bytet av system ska leda till bättre service på sikt.

Information från befintligt diariesystem ska flyttas till ett nytt ärendehanteringssystem och sedan ska tester genomföras av att informationen hamnat rätt. Det gör att det kan vara svårare att svara på vissa frågor.

När det nya systemet är på plats ska personalen på kontaktcenter och överförmyndarförvaltningen lära sig att arbeta efter nya rutiner. Personalen går därför på utbildning. Det innebär att handläggningen kan ta längre tid.

Många frågor kan vi dock svara på utan stöd av vårt ärendehanteringssystem. Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig om du hör av dig.

Serviceenkät till huvudmän

Överförmyndarförvaltningen kommer före sommaren att skickat ut en serviceenkät till en del huvudmän. Syftet är att, om möjligt, få höra huvudmannens uppfattning om hur ställföreträdarskapet fungerar. Överförmyndarförvaltningen använder informationen till att förbättra verksamheten och säkerställa att huvudmannen får bästa möjliga stöd. Enkäten är anonym och ska i första hand fyllas i av huvudmannen själv, i andra hand med hjälp av anhörig eller någon annan som kan hjälpa till.

Det är bra om du som ställföreträdare informerar huvudmannen och anhöriga till huvudmannen om att en enkät kommer att skickas till huvudmannen.

Serviceenkät till ställföreträdare

Efter sommaren skickar överförmyndarförvaltningen ut en serviceenkät till ställföreträdare. Syftet är att få höra ställföreträdarnas uppfattning om hur ställföreträdarskapet fungerar.

Stockholms stads webbsida för ställföreträdare

Du vet väl att du kan hitta mycket information som rör ditt uppdrag på stadens webbsida?

God man, förvaltare och förmyndare – Stockholms stad

Budget- och skuldrådgivning

Om din huvudmans ekonomi inte går ihop eller om hen har problem med skulder kan du få stöd och råd av budget- och skuldrådgivningen. Rådgivningen är gratis och rådgivarna har tystnadsplikt.

Vad du kan få hjälp med

Budgetrådgivning

• gå igenom vardagsekonomin
• göra en budget för att få en bättre balans i din vardagsekonomi.

Skuldrådgivning

• göra en översikt av skulderna
• försöka hitta en hållbar lösning.

Skuldsanering

• informera om vad skuldsanering är
• hjälpa dig att ansöka om skuldsanering
• ge stöd under hela skuldsaneringsprocessen.

Boka ett möte med en budget- och skuldrådgivare på din stadsdelsförvaltning eller besök dem på deras öppna mottagning.

Informationsfilm från Konsumentverket

Informationsträff i höst

Vi kommer efter sommaren att hålla en informationsträff med rubriken Ekonomi och samhälle. Träffen passar dig som är ny i uppdraget. Det handlar bland annat om budgetrådgivning och skuldsanering. Det vill säga hur man hjälper en huvudman med begränsad ekonomi. Det kommer att finnas utrymme för att ställa frågor. Vi återkommer med mer information om dag och tid efter sommaren samt möjlighet att anmäla sig.

Hallå konsument

Läs om dina rättigheter vid köp och reklamationer av olika varor och tjänster. Hallå är en vägledning genom konsumentverket.

Hallå konsument – Vägledning genom Konsumentverket

Årsräkningar

Årsräkningar för 2022 skulle vara inlämnade senast den 28 februari 2023. Överförmyndarförvaltningen granskar årsredovisningarna och betalar sedan ut arvode till dem som begärt det. Drygt hälften är nu granskade. Granskning av redovisningshandlingar är en viktig del av överförmyndarförvaltningens tillsyn som syftar till att huvudmännen ska få den hjälp de behöver och att allt ska gå rätt till.

Vi kan inte svara på när just din årsräkning granskas utan kontaktar dig om något saknas. Har du inte begärt arvode och din årsräkning granskas utan anmärkning kommer du inte meddelas om detta. Har du begärt arvode kommer ett beslut skickas till dig när vi granskat klart.

Vitesföreläggande

Gode män och förvaltare som inte skickar in förteckningar, årsredovisningar och slutredovisningar kan vitesföreläggas att betala 6 000 kr och bytas ut. Det går till så att Överförmyndarnämnden beslutar om vite. Ställföreträdaren informeras sedan om beslutet. Därefter ansöker överförmyndarförvaltningen hos Tingsrätten om utdömande av vitet. Tingsrätten kontaktar till sist den som ska betala vitet. Samtidigt inleds en prövning hos Överförmyndarförvaltningen av om ställföreträdaren ska bytas ut.

Adressändring

Förvaltningen har sett att vi får tillbaka många handlingar i retur då vi saknar rätt adress till huvudman. Glöm inte att ändra folkbokföringsadressen på din huvudman när hen flyttar.

Stockholms läns god mans- och förvaltarförening

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Deras uppgift är att informera och utbilda medlemmar samt bevaka ställföreträdares rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på ditt uppdrag som god man/förvaltare. GMF erbjuder även en särskild försäkring för ställföreträdare.

GMF – Stockholms läns god mans- och förvaltarförening

Har du frågor? 

Kontakta Kontaktcenter
Måndag–torsdag: 08.00–16.30 (maj–augusti: 08.00–16.00)
Fredag: 08.00–16.00 (maj–augusti: 08.00–15.00)

Telefon: 08-508 29 700
E-post: godman@stockholm.se

Uppdaterad