Nyhetsbrev 10, december 2021

Vi närmar oss årets slut och planeringen för 2022 pågår för fullt.

Överförmyndarförvaltningen satsar på att erbjuda våra ställföreträdare fler utbildningar nästa år. Några av dem går det att anmäla sig till redan nu.

Vi utvecklar även informationen på webben. Till grund för utvecklingen ligger de enkätsvar som huvudmän och ställföreträdare skickat in under 2021. Ett stort tack för allt det arbete du lagt ned som ställföreträdare under 2021.

Varma hälsningar och en önskan om en god jul och ett gott nytt år!

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Årsräkning 2021

Årsräkningen och redogörelsen ska vara inlämnade senast den 28 februari 2022. Du kan inte skicka in årsredovisningen före årsskiftet.

Du skickar årsredovisningen till:

Stockholms överförmyndarförvaltning
Box 41
162 11 Vällingby

Du kan se en film på webben om hur du fyller i en årsredovisning. Titta gärna på den och ta del av mer bra information.

Alla bankkonton, utom transaktionskontot som ställföreträdaren använder, ska vara överförmyndarspärrade, det gäller även konton som saknar tillgångar. Huvudmannens ”eget” konto för fickpengar och inköp behöver inte spärras, då det kan försvåra funktionen för bankkort, men ställföreträdaren ska inte ha uttagsrätt från detta konto.

Ställföreträdare ska kontrollera med huvudmannens bank eller banker att alla bankkonton, utom transaktionskontot, fonder, VP-konton är överförmyndarspärrade. Ställföreträdare kan inte ta ut pengar från ett spärrat konto utan samtycke från överförmyndaren. Blankett för ansökan om uttag från spärrat konto, finns under fliken Tillståndsärenden på sidan Information och blanketter.

Ställföreträdare och huvudmannen ska inte använda samma konto, ställföreträdaren har ett transaktionskonto dit huvudmannens inkomster kommer in och räkningar betalas ifrån. Från detta konto förs sedan över fickpengar till huvudmans ”eget” konto, fickpengekonto.

Huvudmannen ska inte använda transaktionskontot. Går inte huvudmannen med på att ställföreträdaren tar över och sköter ekonomin när förordnande omfattar förvalta egendom så ska du fundera på om du bör ansöka om ett upphörande eller om ett förvaltarskap.

Ställföreträdaren får inte använda konto i eget namn för inköp till huvudmannen, alltså inte ”lägga ut” och sedan ta ut detta från transaktionskontot i efterhand. Det räknas som sammanblandning av huvudmannens och ställföreträdarens tillgångar. Om du har gjort detta av något skäl redan ska du upphöra med detta.

Förtydligande gällande redogörelsen

Förvaltningen har av länsstyrelsen anmodats att förbättra och fördjupa sin tillsyn i de delar som inte rör den ekonomiska förvaltningen. Överförmyndarförvaltningens nya redogörelse är uppdaterad och anpassad för att möta dessa krav och kommer att uppdateras ytterligare innan årsskiftet. Använd redogörelseblanketten.

Väljer du ett annat sätt att lämna din redogörelse är det viktigt att du då svarar på samtliga frågor som finns i förvaltningens redogörelseblankett. Du hittar blanketten under fliken Årsräkning, sluträkning, redogörelse och arvode på sidan Information och blanketter.

Utbildning

För godman/förvaltare som är anhörig till huvudmannen

Du som är god man/förvaltare till någon anhörig eller vän, erbjuds möjlighet att gå en introduktionsutbildning den 10 februari 2022. Utbildningen består av en föreläsning där vi går igenom allt från vad det innebär att vara god man/förvaltare, till hur ett uppdrag kan gå till rent praktiskt. Utbildningen är kostnadsfri.

Är du intresserad av att gå introduktionsutbildningen, anmäler du dig till Maja Vierimaa.

E-post: maija.vierimaa@stockholm.se

”När huvudmannens ekonomi inte går ihop”

Du som är godman/förvaltare för en huvudman som har svårt att få ekonomin att gå ihop, har betalningsanmärkningar och kanske är aktuell hos kronofogden erbjuds utbildning. Utbildningen ”När huvudmannens ekonomi inte går ihop” erbjuds vid två tillfällen:

  • Torsdag 27 januari 2022 klockan 16.00–18.00. Fysisk träff i Vällingby.
  • Onsdag 9 februari 2022 klockan 10.00–12.00. Digitalt via Skype.

Är du intresserad av att gå introduktionsutbildningen, anmäler du dig till Maja Vierimaa och anger vid vilket av utbildningstillfällena du vill delta. Utbildningen kostar inget.

E-post: maija.vierimaa@stockholm.se

Svenskt demenscentrum

Gör som 450 000 andra, registrera dig på svenskt demenscentrums utbildningsportal och få tillgång till Demens ABC och 14 andra webbutbildningar om demenssjukdom. Webbutbildningarna är avgiftsfria och vid godkänt kunskapstest kan du skriva ut ett diplom.

Nya digitala tjänster hos Försäkringskassan

En ställföreträdare kan ansöka om ersättning för sin huvudman digitalt via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från januari 2022 går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till överförmyndarnämnden.

Stockholms läns god mans- och förvaltarförening

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Deras uppgift är att informera och utbilda medlemmar samt bevaka ställföreträdares rättigheter. Som medlem får du möjlighet att kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med inriktning på ditt uppdrag som godman/förvaltare.

E-post: overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Har du frågor?

Kontakta Kontaktcenter:

  • Måndag–torsdag: 08.00–16.30 (maj–augusti 08.00–16.00)
  • Fredag: 08.00–16.00 (maj–augusti 08.00–15.00)

Telefon: 08-508 29 700
E-post: kc.overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad