Gå en kurs i höst

Stadens studieförbund erbjuder i samverkan med överförmyndarförvaltningen olika kurser för ställföreträdare, med start hösten 2022.

Alla kurser leds helt eller delvis av en erfaren god man och varvas med ledarledd utbildning, diskussion och utbyte av egna erfarenhet. Kurserna är dessutom utmärkta tillfällen att lära känna andra ställföreträdare.

Kurser och anmälan

Du anmäler dig på respektive studieförbunds webbplats.

Folkuniversitetet

En fördjupningskurs med fokus på ekonomi (förvalta egendom) och juridik (bevaka rätt).

En utbildning för gode män med fokus på psykisk hälsa.

Uppdaterad